Polski English
WRO 09

O biennale WRO

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO jest głównym przeglądem sztuki nowych mediów w Polsce i Europie Centralnej. Od pierwszej edycji w grudniu 1989 roku WRO przedstawia sztukę tworzoną współczesnymi środkami kreacji i komunikacji.

Początkowo jako Festiwal Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych, WRO poświęcone było głównie prezentacji dzieł audiowizualnych w sztuce wideo i komputerowej, w instalacjach, performances i działaniach multimedialnych. Następnie, od 1993 roku - już jako biennale - obok audiowizualności eksploruje nowe strategie i terytoria cyfrowej komunikacji artystycznej. Stawia pytanie o postawę wobec wszechobecności technologi, technosfery, o rolę artysty w procesie przenikania się kultury wysokiej i popularnej, globalnej i lokalnej, komercyjnej i niezależnej. WRO akcentuje rolę indywidualnych strategii artystycznych wobec narzędzi sztuki z jednej, i standaryzacji zjawisk współczesności z drugiej strony.

Biennale WRO jest organizowane przez Fundację WRO Centrum Sztuki Mediów, obecnie jako jeden z projektów Centrum Sztuki WRO.
 
 
http://wro09.wrocenter.pl/