Polski English
WRO 09

Expanded City


WRO 09 Biennale. Expanded city

Expanded cinema - termin Gena Youngblooda pochodzący z 1970 roku służył nie tylko nazwaniu nowych eksperymentujących z językiem filmowym działań artystycznych. Pojęcie kina synestetycznego, łączącego wrażliwość estetyczną z innowacją technologiczną służyło nazwaniu zjawisk przekształceń w sztuce zrodzonych przez wniknięcie w nią nowych narzędzi oraz określeniu rozpoznawania procesu percepcji.

Medium nowego kina (wychodzącej poza ograniczenia gatunku i czerpiącej z nowych rozwiązań zapowiedzi technologicznego i estetycznego poszerzenia sztuki współczesnej) tworzyło, zdaniem Youngblooda, język właściwy postindustrialnemu, postliterackiemu, postmasowemu środowisku, z jego wielowymiarową, symulacyjno-zmysłową siecią informacji.

EXPANDED CITY - formuła poszerzonego medium obejmuje poszerzenie środowiska, którego metaforą stało się miasto.

Co wnosi do tej wspólnej przestrzeni wymiany i komunikacji sztuka nowych mediów? Jest jedynie komentarzem czy proponuje nowe rozwiązania? Jak definiuje przestrzeń odkrywając jej nowe wymiary? W jaki sposób kształtują miasto jego nowe agory, zaprogramowane i pozwalające się programować?
Jak współczesna sztuka wpływa na ideę, substancję i obraz miasta?

 
 
http://wro09.wrocenter.pl/